APPLICATIONS

HOT NEWS

प्रेमात म्हणे …

प्रेमात म्हणे कुणी हुरहुरते कुणी मोहरते राणी प्रेमात म्हणे कुणी अडखलते बघ धडपडते कोणी! प्रेमात म्हणे मोव्नात बुडी, ना सुते घडी ओठांची प्रेमात म्हणे शब्दास भूल, जगान्यास...