Marathi

Home Marathi

APPLICATIONS

HOT NEWS

Marathi Kavita – SANDEEP KHARE

रात्री बायको बरोबर गाडी वरुन घरी जाताना ती खोडकर आवाजात सांगू लागते आमच्याच घरच्या खाणाखूणा... ' हां.. आता इथून डावीकडे... आता सरळ.. त्या मारुती पासून उजवीकडे वळा.. थोडी पुढे...