मराठी कविता

Home Marathi मराठी कविता
Marathi Kavita - मराठी कविता , चारोळ्या

APPLICATIONS

HOT NEWS

मन कधी फ़सत,मन कधी रुसत…

मन कधी फ़सत,मन कधी रुसत... कुनाला हे कळत,कुणी उगाचच हसत.. हसताना मनात बरंच काही असतं... सांगायला मात्र काही जमत नसत... समजुन घ्यावं असं खुप वाटतं.... समजतय त्याला हेही कळत.... शब्दांच्या...