Internet

Home Internet
Internet

APPLICATIONS

HOT NEWS

मला काहितरी लिहावसं वाटतं…

जीवनात कधी हसावसं वाटतं, कधी मनमोकळं रडावसं वाटतं, मन अगदिच् उदास झालं की मला काहितरी लिहावसं वाटतं...लिहिता लिहिता एक शब्ढ तयार होतो.. शब्दाचे एक वाक्य तयार होते.. वाक्यात मनातले...